Gratis WiFi
Storås

Nu finns det tillgång till gratis WiFi för alla medlemmar på Life Storås.

Fråga receptionen efter inloggningsuppgifter och mer information.